Prochaines rencontres

SAMEDI 23/09/2017 11.30 U 14 – PUPILLES MM C HERVE-BATTICE ROYAL SPA BC
SAMEDI 23/09/2017 12.30 U 21 – JUNIORS A RBC STE-WALBURGE ROYAL SPA BC
SAMEDI 23/09/2017 12.30 U 10 – POUSSINS B R.UN.BELLAIRE ROYAL SPA BC
SAMEDI 23/09/2017 13.00 U 16 – MINIMES MM C RBC ESNEUX ROYAL SPA BC
SAMEDI 23/09/2017 13.15 U 18 – CADETS C HERVE-BATTICE ROYAL SPA BC
SAMEDI 23/09/2017 17.00 MM – DIVISION 2 B RB TILFF C ROYAL SPA BC B
SAMEDI 23/09/2017 19.00 Top Men Division 2 B RBC STE WALBURGE CASINO SPA BC
DIMANCHE 24/09/2017 09.00 U 12 – BENJAMINS A THEUX BC ROYAL SPA BC
DIMANCHE 24/09/2017 10.00 DD – DIVISION 3 B ROYAL SPA BC B HENRI-CHAPELLE B
DIMANCHE 24/09/2017 11.00 U 8 – PREPOUSSINS D BC ALLEUR ROYAL SPA BC
DIMANCHE 24/09/2017 15.00 U 16 – MINIMES DD B BBC EUPEN ROYAL SPA BC A
DIMANCHE 24/09/2017 16.00 DD – DIVISION 1 AUBEL BC A ROYAL SPA BC A